Kakovost gradnje

Odli?ite se pametno - za kakovost in varno nalobo 

?e se odlo?ite, da je va partner v gradnji ?lan sekcije, ste se odlo?ili za kompetentnega partnerja pri gradnji svojega doma. Odlo?ili ste se za najbolji proizvod in vaa investicija je varna.

Kot sinonim za trajnostno gradnjo je prav gotovo gradnja z lesom. Les je od vseh gradbenih materialov energetsko najmanj obremenjujo?. S predelavo lesa in gradnjo lesenih hi znatno prispevamo k znianju emisij toplogrednih plinov. Poleg tega nudi lesena stavba nadstandardno bivalno ugodje in tevilne druge prednosti .
Zato postaja gradnja z lesom vedno bolj uveljavljen in priznan na?in gradnje in na trgu je vedno ve? ponudnikov montanih lesenih stavb. Za bodo?im graditeljem ni lahka odlo?itev, komu naj zaupajo gradnjo svojih sanj. Pri odlo?itvi o izbiri izvajalca, naj vam bo v pomo? dejstvo, da lahko postanejo ?lani sekcije slovenskih proizvajalcev lesenih montanih stavb, samo tisti proizvajalci, ki lahko svojo kakovost dokaejo s certifikati, ki jih podeljujejo priznane neodvisne institucije.

cescfQZNAK_AT


Ena od glavnih nalog Sekcije slovenskih proizvajalcev lesenih montanih stavb je namre? prav za?ita kupcev pred slabo kakovostjo. Pomembna informacija za bodo?e graditelje je, da se v sekcijo lahko v?lanijo samo tisti proizvajalci, ki lahko garantirajo najvijo kakovost in gredo skozi rigorozna zunanja preverjanja kakovosti svojih izdelkov, proizvodnega procesa in storitev. Preverjanje celotnega proizvodnega procesa - projektiranje, proizvodnjo in montao opravljajo neodvisne institucije v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. V primeru, da bo va partner v gradnji ?lan sekcije SPLMS se odlo?ite za gradnjo doma, ki bo prijetno topel ob minimalnih strokih za ogrevanje, ki bo zgrajen v skladu z najstrojimi standardi, na?in gradnje bo ohranjal ?isto okolje za vas in vae potomce.
Zagotovljeno vam bo:

 • da sta izpolnjeni bistveni zahtevi glede varnosti in sicer nosilnost in poarna varnost.
 • da so izpolnjene tudi naslednje zahteve , ki so preverjene, testirane in skladne s predvideno uporabo in sicer:
  • spro?anja nevarnih snovi, 
  • zrakotesnost,
  • vodoodpornost,
  • toplotna izoliranost, 
  • zvo?na izoliranost ter absorpcija zvoka.
GZS ZLPI