?lani

JELOVICA

Skupina Jelovica velja za vodilnega slovenskega proizvajalca energijsko var?nih hi, oken in vrat. Svoje proizvode uspeno prodaja na preko 23 svetovnih trgih, kamor izvozi ve? kot polovico proizvodnje. Skupino sestavljajo tiri drube, ki se ukvarjajo s prodajo in proizvodnjo energetsko var?nih hi, oken, vrat ter drugih izdelkov za vgradnjo v objekte. Skupina ima proizvodnjo organizirano v treh tovarnah, prodajno servisne centre Jelovica pa najdete irom po Sloveniji. Sodobna tehnologija, kvalitetni materiali in zahtevni standardi, ki jih Jelovica uporablja, zagotavljajo zadovoljstvo najzahtevnejim kupcem. Ve?...

KAGER HIA d.o.o.

Kager hia d.o.o. je slovensko podjetje, ki so ga leta 1989 zasnovali na Ptuju. Ptuj je mesto s 1500 letno zgodovino, v katerem je ro?na obrt, povezana z lesom, del e ive?e tradicije. Hie Kager so rezultat premiljenega in usklajenega delovanja gradbenih inenirjev, arhitektov in tevilnih obrtnikov, kot so tesarski in mizarski mojstri. Hie Kager nikoli ne bodo postale del mnoi?ne, serijske proizvodnje, njihova individualnost in natan?nost izdelave slehernega detajla pa so jamstvo za popolno zadovoljitev pri?akovanj njihovih stanovalcev.. Skupaj z naro?nikom in arhitektom ustvarijo hio, ki se zlije z ivljenjskim slogom naro?nika in je doseemo popolno udobje bivanja. Ve?...

 

Marles hie d.o.o.

V Marlesu so e pred 50. leti postavili prvo stanovanjsko hio in se zaobljubili kakovosti, tehnologiji, vrhunskemu dizajnu, izvedbi in sodelovanju z naro?nikom in s poslovnimi partnerji. Zavedajo se, da pri odlo?itvi za hio ali objekt ne gre zgolj za zgradbo, temve? za na?in bivanja in ivljenja. Marles predstavlja sinonim za montano gradnjo, tako individualnih druinskih kot javnih objektov. Ve?...

www.marles.com 

RIHTER d.o.o.

RIHTER d.o.o. je podjetje specializirano za izdelavo pasivnih in nizkoenergijskih hi po meri kupca. Vse hie RIHTER so unikati, izdelani po meri in eljah naro?nikov ne glede na to za kaken objekt se odlo?ijo. Nai objekti so zgrajeni iz okolju prijaznih materialov, predvsem lesa, kot osnovnega gradbenega materiala. Tako v stanovanjska okolja vnaamo naraven, zdravju prijazen in prijeten na?in bivanja. Ve?...

Riko Hie

Podjetje Riko Hie e vse od leta 1997, ko je za?elo s proizvodnjo masivnih lesenih elementov za tujega partnerja, nadaljuje bogato dedi?ino gradnje z lesom. Ko je dve leti kasneje prevzelo sistemski patent za proizvodnjo lesenih masivnih hi, se je za?ela perspektivna rast in nizanje uspeha za uspehom. Do danes je podjetje zraslo v mednarodno prepoznavno in uspeno podjetje, ki kakovost lesenih Riko objektov dokazuje z mnogimi doma?imi in tujimi certifikati ter s tevilnimi oblikovalskimi in arhitekturnimi priznanji. Ve?...

GZS ZLPI