Podporni ?lani

Bramac

tevilke so pomembni kazalniki podjetja. Zgodovina Bramaca je zgodba o uspehu, stalno rasto?em podjetju - od male tovarne za proizvodnjo strenikov v avstrijskem Pchlarnu ob Donavi do v mnogih dravah srednje in jugovzhodne Evrope vodilnega ponudnika na podro?ju strenih kritin. BRAMAC STRENI SISTEMI d.o.o. je ?lanica te uspene drube, je podjetje, ki je vodilno na slovenskem trgu e ve? kot 19 let.

Bramacovo vodilo je stalnost in kakovost in prav ta kombinacija je zagotovilo za uspeh.

Fermacell

Od leta 2002 pripada FERMACELL poslovni enoti Xella Trockenbau-Systeme GmbH, ki v prvi vrsti proizvaja in prodaja kompletne sisteme za suho gradnjo in gradnjo z lesom. Fermacell je bila prva mav?no vlaknena plo?a na tri?u. FERMACELL mav?no-vlaknene plo?e se e ve kot 30 let uporabljajo v gradnji z lesom. Dolgoletne izkunje se v praksi ohranjajo v tevilnih FERMACELL konstrukcijah, ki izpolnjujejo najbolj razli?ne zahteve, kot so zahteve glede odpornosti na ogenj in poar, toplotno izolacijo, neprepustnost za zrak/veter ter odpornost na svetlobni spekter. 

JUB

JUB, ki velja za najstarejega proizvajalca zidnih barv v Sloveniji, je v letu 2010 praznoval zavidljivih 135 let obstoja.Skupina JUB je mednarodno uveljavljeno podjetje, ki danes obsega deset odvisnih drub in posluje na ve? kot dvajsetih trgih. V skupini je zaposlenih 487 ljudi, od tega 275 v Sloveniji in 212 v odvisnih drubah v tujini (na dan 31.10.2011). Imamo dva proizvodna obrata, v Sloveniji in Srbiji. Na tuje trge izvozimo in prodamo kar 75 odstotkov izdelkov pod lastno blagovno znamko. Naa najbolj prepoznavna in razirjena blagovna znamka je JUPOL, ki je na tevilnih trgih prisotna e 40 let.

Marles PSP

Okna, vrata, sen?ila, ... Udobje za vsak ambient
Proizvodi Marles PSP zagotavljajo najvijo kakovost, obstojnost, pestrost ponudbe in naravne klimatske bivalne razmere, kar na osnovi svojih izkuenj potrjujejo tevilni zadovoljni kupci na zahtevnih evropskih trgih.Okna prilagodimo urbanisti?nim usmeritvam, okolju in celotni podobi stavbe, vse v elji, da ujamemo ob?utek popolnosti.

Tondach

TONDACH podjetje s sedeem v Avstriji posluje po vsej Evropi in je vodilni proizvajalec strene opeke v srednji in vzhodni Evropi. e od leta 1992 se je podjetje irilo v smeri vzhoda in je tej strategiji zvesto do danes. Podjetje zaznamujejo visoka kakovost izdelkov, priznana strokovnost, inovativne, vendar predvsem naravne reitve pri izdelavi streh in ponuja obsene servisne storitve.
GZS ZLPI