Postanite ?lan

Tudi vi verjamete, da je les najboli material za gradnjo? Imate organizirano proizvodnjo lesenih motanih stavb v Sloveniji?

Se strinjate s Pravilnikom sekcije SPLMS, ki je v celoti objavljen na spletni strani SPLMS in elite tudi vi prispevati svoj dele v gibanju za ve?jo porabo lesa v gradbenitvu in promociji lesa?

Potem vas vabimo,  da se nam pridruite in postane ?lan sekcije Slovenski proizvajalci lesenih montanih stavb. Za v?lanitev je potrebno izpolniti pristopno izjavo (pripeti dokument) in le-to podpisano, poslati na spodnji naslov:

Pripeti dokument: PRISTOPNA IZJAVA

GZS-Zdruenje lesne in pohitvene industrije
Sekcija-Slovenski proizvajalci lesenih montanih stavb
Dimi?eva 13
1504 Ljubljana

GZS ZLPI