Zakaj les?

Ker je edini obnovljiv gradbeni material.

Ker so z lesom ustvarjeni bivalni  prostori ustvarjajo visoko kulturo bivanja, so topli, zdravi in udobni.Ker ima v primerjavi z  drugimi gradbenimi materiali veliko prednosti:
Je elektrostati?no nevtralen in neprevoden. Les je tudi pri nizkih temperaturah topel na dotik. Les je prepusten za zrak, dii  in v vseh letnih ?asih ustvarja prijetno klimo v stanovanju.
Les ima

 • ugodno razmerje med gostoto in trdnostjo,
 • visoko povrinsko temperaturo,
 • nizko toplotno prevodnost,
 • dobro akustiko,
 • dobre elasti?ne lastnosti.
  Les je zdrav
 • ne oddaja kodljivih snovi in ne povzro?a alergij,
 • uravnava vlanost zraka,
 • ni radioaktiven.
  Les je prijazen okolju.
  Les je edini obnovljivi gradbeni material z izjemno ?istim ivljenjskim ciklom.
 • nastaja v ?istem procesu fotosinteze in asimilacije ob blagodejnem vplivu na okolje,
 • za obdelavo in predelavo je potrebno malo energije,
 • predstavlja akumulacijo CO2 in je CO2 nevtralen,
 • drevesa in leseni izdelki desetletja in stoletja skladi?ijo CO2.

Les je najbolja izbira za gradnjo

Omogo?a najvijo stopnjo predizdelave s hitro montao. Zaradi suhe gradnje je mona takojnja vselitev, zato so tudi stroki posojila manji.Les je gradbeni material z najboljim razmerjem med toplotno izolacijo in ohranjanjem toplote ter tako zmanjuje stroke ogrevanja.

 • je hitro uporabljiv,
 • omogo?a preprosto vgradnjo,
 • ga je mogo?e preprosto oblikovati,
 • se hitro sui,
 • ima nizko gostoto in teo,
 • je naravni regulator notranjega ozra?ja,
 • diha in pomaga pri prezra?evanju, filtrira in ?isti zrak,
 • stabilizira vlanost,
 • dui zvok,
 • je topel na dotik,
 • je trajen.


rikorikorihterlumarkager

GZS ZLPI