By P Web Design Company

Lesena gradnja

Gradnja z lesom je najboljši način gradnje-je gradnja, ki spoštuje zahteve kupca in okolja


Zlesena_gradnja gradnjo energetsko učinkovitih stavb bomo v Sloveniji lažje izpolnili zahtevo za zmanjšanje emisij CO2 in ublažili posledice podnebnih sprememb.
Žal pa z uporabo energetsko potratnih gradbenih materialov tega ne bo mogoče doseči. Gradbeništvo je bilo in je trenutno vključeno v povzročanje podnebnih sprememb, saj porabi 42 % vse energije in proizvede 35 % toplogrednih plinov.

Cilj okoljsko učinkovite gradnje je zmanjšati okoljski vpliv v vseh življenjskih fazah, tako pri gradnji kot pri uporabi bivalnih prostorov. Gradbeništvo je eden največjih porabnikov energije, saj se za proizvodnjo cementa, železa in izolacijskega materiala porabi veliko energije tudi do 6-krat višja kot za predelavo lesa, ob tem pa se sprosti neznanska količina ogljikovega dioksida.
Med vse mi gradbenimi materiali je les najbolj energetsko varčen. Nastaja s pomočjo sonca, pri čemer se iz zraka veže ogljikov dioksid in tvori lesno maso. Za njegovo pridobivanje, prevoz, obdelavo in predelavo porabi najmanj energije v primerjavi s porabo energije za pridobivanje drugih gradbenih materialov.

Evropski strokovnjaki ocenjujejo, da vsak kubični meter lesa, porabljen namesto drugega gradbenega materiala,v povprečju zmanjša količino emisij CO2 v ozračje za 0,8 ton. Lesena hiša v svoji življenjski dobi ohranja 10 do 25 ton ogljika, če dodamo še leseno opremo, pa od 12 do 30 ton ogljika, oziroma okoli 60 ton CO2.

Les kot gradbeni material je naraven, obnovljiv in varen za ljudi in rastline.Poleg okolju prijazne gradnje pa gradnja z lesom pomeni velike koristi tudi za bodočega uporabnika. Omogoča cenovno ugodno gradnjo bivalnega prostora z visoko kulturo bivanja ob nizkih stroških vzdrževanja.

GZS ZLPI