Glavne naloge in cilji sekcije SPLMS

 • Popularizacija in uveljavitev montažne gradnje,
 • oblikovati mnenja, stališča in pobude o zadevah, ki so povezane s leseno montažno gradnjo, standardizacijo ter zakonodajo s področja montažne gradnje,
 • omogočiti pretok strokovnih in poslovnih informacij med člani skladno z njihovimi skupnimi interesi,
 • omogočiti članom vključevanje v razvojne projekte,
 • omogočiti povezovanje in vključevanje v mednarodne organizacije s področja montažne gradnje. 
 Plan dela sekcije SPLMS v letu 2014
 • seznanjanje strokovne in splošne javnosti s prednostmi in posebnostmi montažne gradnje, aktivno sodelovanje z mediji,
 • zbiranja podatkov za statistiko o proizvodnji in gradnji montažnih stavb,
 • urejanje - administriranje spletne strani SPLMS in ažurno dopolnjevanje z formacijami, ki so zanimive za širšo javnost,
 • organiziranje promocijskih dejavnosti za popularizacijo in uveljavitev montažne gradnje: skupen nastop na sejmu DOM, info pult (stojnica) na drugih sejmih ali javnih prostorih,
 • sodelovanje z ambasadorji sodobne montažne gradnje (profesorji, politiki, župani, arhitekti in projektanti), 
 • sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in podpora  raziskovalnim projektom s področja gradnje z lesom,
 • aktivnosti za uveljavitev vzpodbud za gradnjo energetsko varčnih objektov. (Konzorcij pasivna hiša, EKO Sklad, zelena javna naročila),
 • izbor in vključitev vsaj 5 novih podpornih članov,
 • vključitev in pridobitev statusa članice v Evropskem združenju proizvajalcev montažnih hiš (Federation of European Prefabricated Building Manufactures),
 • pregled trga ponudnikov lesene montažne gradnje, 
 • opozarjanje na kršitve zakonodaje Zakona o gradbenih proizvodih in Zakona o graditvi objektov (mediji, prijave na inšpekcije službe),
 • priprava promocijskih materialov (brošure) – predstavitev sekcije v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku,
 • organizacija in sodelovanje na različnih konferencah, seminarjih o leseni montažni gradnji.

GZS ZLPI