Energetska varčnost

Lesene stavbe - nizkoenergijske stavbe

EI

 C_PASSIV

 minergie

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) je  zaostril minimalne pogoje za gradnjo energijsko učinkovitejših stavb. Slovenija s tem vstopa med vodilne države v Evropi glede na zahtevano stopnjo energijsko učinkovite gradnje

Po Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb objekte razvrstimo v določen energijski razred (A1, A2, B1, B2, C, D...) glede na energijo, ki jo stavba potrebuje za ogrevanje.

Za lesene montažne stavbe  članov sekcije SPLMS je značilno, da so v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah učinkovito toplotno zaščitene  tako pred toplotnimi izgubami pozimi kot pregrevanjem poleti. Toplotna izolacija je nameščena po celotnem ovoju stavbe kontinuirano, brez toplotnih mostov.

Vsi člani sekcije SPLMS nudijo v svojem programu, v odvisnosti od izbrane konstrukcije, vse od nizkoenergijske do pasivne in celo plus energijske stavbe.
Stavbe glede na specifično rabo toplote za ogrevanje delimo na:                 
1. Nizkoenergijske hiše (NEH)  običajne, nizkoenergijske (NEH) glede na PURES (2010)  imajo znašala specifično letno rabo toplote za ogrevanje med 40 - 60 kWh/(m2a)
2. Zelo dobre nizkoenergijske hiše tako imenovane 3 litrske hiše z letno rabo toplote za ogrevanje ≤ 30 kWh/(m2a). Pri tem pomeni 1 liter kurilnega olja ekvivalent energije 10 kWh.
3. Pasivne hiše (PH)  s še  manjšo letno specifično rabo toplote za ogrevanje in sicer ≤ 15 kWh/(m2a) Razred A (A1 in A2), ki je  optimalno varčna nizkoenergijska stavba, ki za razliko od zelo dobre nizkoenergijske hiše, ne potrebuje  konvencionalnega ogrevalnega sistema. Pri načrtovanju je potrebno natančno slediti smernicam za tovrstno gradnjo, tako glede lokacije, orientacije in oblike objekta, kot tudi  glede senčenja, zrakotesnosti, rekuperacije odpadnega zraka. 
Trije člani sekcije SPLMS (Lumar IG in Rihter in Marles hiše Maribor d.o.o.)  so si  na Passivhaus inštitutu v Darmstadtu celo pridobili certifikate, ki  jim potrjujejo, da izpolnjujejo zahteve za gradnjo pasivnih hiš.
Tako je na primer naš član, podjetje LUMAR IG postalo prvi slovensaki ponudnik pasivnih hiš s certifikatom za sistemske komponente PASIVNE gradnje v Sloveniji. Poleg njega ima certifikat za sistemske komponente PASIVNE gradnje tudi podjetje Rihter in ne nazadnje si je za svojo pasivno hišo certifikat pridobilo tudi podjetje Marles. Pridobitev certifikatov  potrjuje, da izpolnjujejo zahteve za gradnjo pasivnih hiš. 

Inštitut Passivhaus Darmstadt JE neodvisni raziskovalni inštitut, ki je že od leta 1996 vodilni inštitut za raziskave in razvoj pasivne ter nizko energijske gradnje.  Inštitut je razvil tudi programsko opremo "Passivhaus Projektierungs Paket" (PHPP - Passive House Development Package), program, ki  ga uporabljamo člani SPLMS kot osnovo za projektiranje pasivnih in dobrih nizkoenergijskih stavb.

Obe podejti (Lumar in Marles) sta si pridobili tudi Minergie, švicarski certifikat za dobre nizkoenergisjke stavbe. Za pridobitev tega certifikata  je potrebno dokazati, da so stavbe zgrajene tako, da njihovo obratovanje zmanjšuje okoljske obremenitve z racionalno tabo energije in rabo obnovljivih virov. 

 

GZS ZLPI