Preverjena kakovost

ce         RAL  UEA 

Kontrola kakovosti predstavlja pomemben segment v procesu gradnje s končnim ciljem zagotoviti kakovostno, funkcionalno in trajno gradnjo, ki bo prispevala k trajnostnemu grajenemu okolju.

Kakovost gradnje se mora preverjati od začetka procesa gradnje do konca.
Obsega kontrolo kakovosti gradbenih proizvodov in kontrolo kakovosti same izvedbe del.
V skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št 305/2011(CPR)  imajo vsi naši člani (Kager hiša, Jelovica, Lumar IG, Marles hiše Maribor, Rihter in Riko Hiše) pridobljeno evropsko tehnično soglasje, ki je osnova za označevanje gradbenega proizvoda (sistema) - hiše z oznako CE in je popotni list za prodajo gradbenih proizvodov v Evropski uniji. 

Pridobljen certifikat o skladnosti in znak CE kupcu hiš zagotavljata, da sta  izpolnjeni bistveni zahtevi glede varnosti hiše in sicer  nosilnost in požarna varnost. Prav  tako so  izpolnjene tudi zahteve glede sproščanja nevarnih snovi, zrakotesnosti in vodoodpornosti. Toplotna in  zvočna izoliranost ter  absorpcija zvoka pa so preverjene in skladne s predvideno uporabo.

Nekateri člani sekcije SPLMS (Jelovica, Kager hiša,  Lumar IG, Marles hiše Maribor, Rihter, Riko Hiše  svojo kakovost dokazujejo  z nemškim nacionalnim tehničnim soglasjem v skladu s standardom  DIN 1052 in RAL-GZ 422.

V Avstriji  je možno na trg dajati in vgrajevati v stavbe gradbene proizvode, ki imajo pridobljeno ali evropsko tehnično soglasje in je gradbeni proizvod označen z CE oznako ali  tudi  s pridobljenim avstrijskim tehničnim soglasjem, ki so si ga slovenska podjetja (Jelovica, Marles hiše Maribor) pridobila v skladu z avstrijsko zakonodajo in pravilnikom o regulativi za področje gradbenih proizvodov (LGB, Nr.32/199). V tem primeru so gradbeni proizvode obvezno označeni s t.i. ÜA znakom.

GZS ZLPI