Značilnosti lesene gradnje

Prednosti in značilnosti tehnološko napredne sodobne lesene gradnje

Sodobna lesena gradnja ustreza okoljskim, estetskim in življenjskim standardom.

 • Cilj prihodnjega razvoja mora postati uporaba avtohtonega lesa z uporabo novih tehnologij in upoštevanjem kulture slovenskega prostora.
 • Nova podoba lesene gradnje - gradnja, ki spoštuje raznolikost slovenskega prostora.

Gradnja v skladu z načeli trajnostne gradnje

 • Ekološka neoporečnost in visok odstotek reciklaže vgrajenih materialov,
 • energetsko varčna v fazi proizvodnje in uporabe (stroški obratovanja so nizki),
 • omogoča zdravo bivalno okolje; les s svojo barvo, strukturo in vonjem pozitivno vpliva na Človekovo počutje
 • v leseni zgradbi se prebivalci počutijo prijetno (že) pri 18-20°C, v masivni zgradbi pa šele pri 22 do 24°C.

Gradnja prenesena iz gradbišča v proizvodno halo, kjer poteka izdelava gradbenih elementov v kontrolirani klimi, zaprtih in suhih prostorih. 

 • Gradnja neodvisna od vremena, zagotovljeni dogovorjeni roki izdelave,
 • kvalificirani delavci s specifičnimi znanji ,delajo v skladu z vnaprej določenimi detajli in natančno predpisanimi
 • postopki na modernih računalniško vodenih strojih, kar zagotavlja natančnost izdelave sestavnih delov objektov,
 • nižji stroški izdelave sestavnih delov objekta, nižji stroški nadzora gradnje in časovnega koordiniranja,
 • vsi vgrajeni materiali in polizdelki zaščiteni pred vremenskimi vplivi
 • obvezno vpeljani sistemi stroge interne kontrole kakovosti vgrajenih materialov in vseh procesov od načrtovanja do montaže,
 • je industrijski način gradnje, ki je podvržen mnogim notranjim in zunanjim kontrolam, ki jo izvajajo pooblaščeni neodvisni inštituti,
 • vgrajen suh les iz slovenskih gozdov, najvišje kakovosti,
 • natančno vgrajena izolacija, pritrjene plošče v skladu s standardi, tesno vgrajena okna, natančno položena
 • nepoškodovana folija kar zagotovlja avljajo nadstandardno toplotno zaščito in nadzorovano zrakotesnost oboda stavbe,
 • rok dostave hiše na gradbišče je določena v pogodbi, pogodbeno dogovorjena dela pa so izvedena v skladu s terminskim planom, ki je sestavni del sklenjene pogodbe,
 • sama montaža stavbe traja le nekaj dni, izvajajo jo visoko kvalificirane, izkušene skupine monterjev
 • večina sestavnih delov je narejena v proizvodnji, tako je postopek gradnje na gradbišču okolju
  prijaznejši, saj je manj odpadnega materiala in manj prevozov na gradbišče, kar pomeni manjšo porabo energije in manj hrupa v okolici gradbišča ter nižje stroške gradnje,
 • izdelava sestavnih delov in proces gradnje je podvržen mnogim notranjim in tudi zunanjemu nadzoru, ki jo izvajajo neodvisni pooblaščeni inštituti.

Hitra gradnja

 • Visoka stopnja pred izdelave skrajša čas montaže in zaključna dela lahko potekajo neposredno po montaži hiše, ki je praviloma v primeru enodružinske stavbe povprečne velikosti, končana že po tednu dni,ni potrebe po dolgotrajnem sušenju vgrajenih gradbenih materialov, zato je možna hitra vselitev takoj po zaključku finalnih del.

Oblika zgradb je odvisna od želja naročnikov in ne od načina gradnje

 • Sodobna lesena hiša ustreza okoljski estetiki in življenjskemu standardu današnjega časa,
 • proizvajalci montažnih hiš nudijo pestro izbiro tipskih hiš,
 • prilagajanje oblike hiše klimatskim razmeram, regionalnemu stilu gradnje, projektnim pogojem ter kupni moči, potrebam in željam bodočega graditelja, tako da ustreza individualnim pričakovanjem in ni nujno tipska,
 • ustreza potrebam po alternativnih oblikah bivanja,
 • se hitro prilagaja ter odziva na vse tehnične in oblikovalske novosti,
 • zagotovljen estetski vidik in ubrano umeščanje v okolje
 • notranji razpored hiše je možno spreminjati in tako zagotoviti pogoje, da bo v času uporabe hiša
 • vedno uporabniku pisana na »kožo« in odgovor na njegove dejanske potrebe.

Trajnost - dolga življenjska doba

 • Sodobna montažna gradnja je rezultat sožitja v zgodovini preskušenih klasičnih gradbenih tehnik z uporabo lesa in modernih postopkov industrijske izdelave, ki ob upoštevanju predpisov in standardov zagotavlja proizvod vrhunske kakovosti, narejen za več generacij,
 • glavni konstrukcijski material je les, ki je trajen gradbeni material, saj so lesene stavbe v preteklosti preživele stoletja
 • proizvajalci dajo tudi 50 letno garancijo na konstrukcijo.

Požarno varna gradnja - v primeru požara les dolgo zdrži obremenitve

 • Les je gorljiv, vendar primerjalno z betonom in jeklom prevzema večje požarne obremenitve. Pri gorenju ustvarja les na svoji površini zoglenelo plast kot neke vrste samozaščito. Obnašanje lesa med požarom je predvidljivo in se ga upošteva pri načrtovanju stavb.

Potresno varna gradnja

 • Lahka potresno varna konstrukcija omogoča gradnjo hiš na manj nosilnih tleh in potresno ogroženih območjih.

Cenovno ugodna gradnja

 • Cenovno primerljiva s klasično gradnjo,
 • pri primerljivih cenah za primerljivo toplotno prehodnost stene večja bivalna površina; pri enakih zunanjih gabaritih tudi do 10 % večja uporabna stanovanjska površina,
 • fiksno dogovorjena cena,
 • kupec prihaja v stik z enim izvajalcem, ki potem tudi jamči za celoten objekt.

 

 

GZS ZLPI