Obiščite nas na sejmu DOM + na GR v Ljubljani od 9.11. do 13.11.2016

 

marlesdom riko1

Na pravem mestu in ob pravem trenutku boste vsi, ki načrtujete gradnjo svojega sanjskega doma saj   lahko na enem mestu izkoristite priložnost    individualnega posveta z najvidnješmi strokovnjaki s področja lesene gradnje,  saj se na razstavnem prostoru sekcije SPLMS predstavljajo člani sekcije Slovenski proizvjalci lesenih montažnih stavb: Jelovica, Lumar, Marles, Rihter in Riko.

Najdete nas v dvorani B2 (predverje Marmorne dvorane) vsak dan med 10.00 in 19.00 uro, ter v nedeljo med 10.00 in 18. uro.

 rihterdom

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člani sekcije Jelovica, Marles hiše, Rihter in Riko Hiše so se predstavili na sejmu MILANO EXPO 2013

milano j 2

SPLMS SEJEM

 milano jelovica 1

Javna agencija SPIRIT Slovenija je organizirala skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu MADE EXPO, ki je med 2. in 5. oktobrom 2013 potekal v Milanu. Na mednarodnem sejmu arhitekture in gradbeništva se je pod okriljem agencije predstavilo sedem slovenskih podjetij, med njimi tudi štiri članice naše sekcije SPLMS.Sejem je bil  namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja gradbeništva in energetsko varčne gradnje. Predstavljali so  se predvsem materiali in montažni elementi za gradnjo, konstrukcijski sistemi, izolativni materiali in tehnologije, fasade, elementi za zasteklitve in senčila, elementi za ostrešja, elementi in tehnologije za energetsko varčno gradnjo, notranja arhitektura in materiali. 

Zaradi gospodarske krize na slovenskem trgu so se številni slovenski proizvajalci lesenih montažnih stavb že pred leti odločili, da intenzivneje iščejo svoje poslovne priložnosti na tujih trgih, med katerimi je tudi italijanski.  Slovenski proizvajalci nudijo sodobno leseno gradnjo, ki ustreza okoljskim, estetskim in življenjskim standardom najzahtevnejših kupcev, med katere prav gotovo sodijo tudi italijanski. Konkurenčna prednost naših članic je, da imajo tradicijo, znanje in upoštevajo najnovejše trende v leseni gradnji, med katere prav gotovo sodi tudi ponudba pasivnih hiš, ki je tudi v Italiji vse bolj iskan proizvod. Naši proizvajalci, člani sekcije, svojo kakovost lahko dokažejo s certifikati, ki jih podeljujejo priznane neodvisne institucije. Vsi člani imajo evropsko tehnično soglasje, ki je tako rekoč vstopnica na evropske trge, poleg tega pa imajo tudi vrsto neobveznih certifikatov in znakov kakovosti, ki zagotavljajo najvišjo kakovost izvedbe. Ker pa je nastopanje na tujih sejmih za vsakega razstavljavca stroškovno velik zalogaj je glavna prednost skupnega nastopa racionalizacija in znižanje stroškov razstavljanja za posamezne razstavljavce.

 

Člani sekcije SPLMS so se uspešno predstavljali na sejmu  DOM 2013  v dvorani A kupola.

Slovenski proizvajalci lesenih montažnih stavb  so se  na sejmu DOM 2013 predstavili in bodočim graditiljem odgovorili na številna vprašanja o gradnji nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Ponovno so dokazali, da so  najboljša izbira med ponudniki montažnih lesenih hiš, saj s svojo kakovstno ponudbo in izkušnjami, lahko izpolnijo  želje tudi najbolj zahtevnih kupcev.

Nagrada sejma DOM letos pripadla Jelovici

Jelovica je na sejmu DOM 2013 prejela nagrado Zelena misija za pasivni lesen vrtec v Preddvoru. Priznanje je ob odprtju največjega sejma graditeljstva v Sloveniji podelil predsednik Državnega sveta. 

Jelovica, ki se letos na sejmu Dom na 132 kvadratnih metrih predstavlja z novo linijo hiš Evo in široko paleto lesenih oken z novim pasivnimi oknom, je na slavnostnem odprtju največjega sejma za gradnjo, 52. mednarodnem sejmu DOM, prejela pomembno priznanje za svoje delo.

Zelena misija za leseni pasivni vrtec v Preddvoru

vrtec preddvor ssLetošnja nagrada Zelena misija je pripadla Jelovici za pasivni leseni vrtec v Preddvoru in predstavlja priznanje za varčen in okolju prijazen izdelek skozi celovit življenjski cikel, ki ga podeljuje Gospodarsko razstavišče skupaj z Združenjem lesne in pohištvene industrije pri GZS. 
Strokovna komisija pod vodstvom Frederika Kneza je v obrazložitvi zapisala: vzorčni objekt je primer energetsko učinkovite stavbe, zgrajene v okolju prijaznih procesih iz okolju prijazni materialov. Je primer dobre prakse, ki s svojo replikabilnostjo v Sloveniji pomembno vpliva na spremembo odnosa do trajnostne gradnje v Sloveniji. 
 

 

 

 

 

V okviru sejma DOM 2013 vabljeni tudi na obsejemsko dogajanje:


1. Konferenca 

»PROLES«, TRAJNA PROMOCIJSKO RAZVOJNA PODPORA GOZDNO LESNI VERIGI V SLOVENIJI 

v sredo, 13. marca 2013 ob 13:00 uri, v dvorani URŠKA, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska 18. Na povezavi http://www.gzs.si/slo/60628, je objavljen program in on-line prijavnica.2. Razstava »URE  O  LESENI  GRADNJI«*

*Skupni projekti  Univerze  v  Mariboru, Fakultete  za  gradbeništvo (UM FG), Katedre za arhitekturo  in Katedre za gradbene konstrukcije  UM FG /2012

razstavaČlani sekcije »Slovenski proizvajalci lesenih montažnih stavb« (SPLMS) se zavedajo  pomena znanja in vzgoje mladih strokovnjakov in tako že več let, ob  podpori članov sekcije SPLMS ter v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo v Mariboru in Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, potekajo arhitekturne delavnice. Cilj takšnih delavnic je ozavestiti bodoče strokovnjake s področja arhitekture in oblikovanja o prednostih nizkoenergijske lesene gradnje. Rezultati  teh delavnic so premišljene, sveže  ideje drznih oblik enostanovanjskih stavb in javnih objektov, ki so bile razstavljene na skupnem razstavnem prostoru Sekcije slovenskih proizvajalcev lesenih montažnih stavb.

Ker je bil les kot gradbeni material v preteklosti zapostavljen,  menijo, da je izrednega pomena izobraževanje bodočih arhitektov in konstruktorjev, ki bodo s svojim znanjem in  inovativnimi rešitvami prispevali k večji prepoznavnosti in konkurenčnosti branže.  V ta namen sekcija SPLMS že tradicionalno podpira raziskovalne in razvojne projekte in aktivno skrbi za povezovanje univerze in stroke.Na področju lesenih gradenj so v letu 2012 na Univerzi v Mariboru izvajali interdisciplinarne projekte Katedre za arhitekturo  in Katedre za gradbene konstrukcije  Fakultete  za gradbeništvo Univerze v Mariboru , kjer je šlo za integracijo  sinergij skupnega simultanega dela študentov in pedagoških delavcev  arhitekture in gradbeništva, strokovnjakov iz prakse ter  direktne  implementacije najnovejših raziskovalnih  rezultatov  v praksi. Tako je v lanskem letu potekalo na področju lesenih gradenj  več zanimivih projektov. Projekti  so  vsebinsko precej raznoliki, prikazujejo konstrukcijsko povsem  različne gradbene objekte, od lesenih razglednih stolpov do večnamenskih  objektov za potrebe občinskih središč, kakor tudi  sodobne trende pri  snovanju montažnih enodružinskih hiš.

V   razstavi  so  predstavljeni rezultati   študijskih  delavnic s  področja lesenih gradenj, ki  smo     jih  v  letu   2012 izvajali   kot interdisciplinarne  projekte Katedre za arhitekturo  in Katedre za gradbene konstrukcije  Fakultete  zagradbeništvo Univerze v Mariboru. Bistvo  razstave   je  prikaz  mogočih integracij,  sinergij skupnega simultanega  dela  študentov  in  pedagoških delavcev  arhitekture in gradbeništva,  direktne  implementacije najnovejših raziskovalnih  rezultatov  v praksi.Pri  projektu  »Pogled na mesto – delavnica Leseni razgledni stolpi«  je predstavljala  poseben izziv  predvsem zasnova  nosilnega lesenega objekta, ki zelo nizki vrednosti modula elastičnosti lesa dosega višino  tudi  40 metrov in več ter hkrati zrcali zanimiv oblikovni  vidik. V  sklopu delavnice  smo   se odločili,  da  izvedemo  nosilno konstrukcijo  izključno  iz  lesenih  elementov, vendar smo   študentom zavestno prepustili samostojno izbiro  nosilnega konstrukcijskega sistema kot paličnega sistema ali masivne konstrukcije s CLT  konzolnim jedrom. Z   namenom, da  pridobimo   celostno rešitev,  ki bi vključevala  tako  najprimernejše  oblikovanje,   kakor tudi     odpornost stolpa   na vse predvidene obtežbe (lastna  teža,  pohodnost, sneg, veter,  potres)  z  dimenzioniranjem nosilnih  elementov in  vseh priključkov,  smo    v delavnico  integrirali študente 2.  letnika  univerzitetnega študijskega programa  arhitekture in  v  okviru predmeta Lesene gradnje še magistrske študente 1. letnika  gradbeništva.Projekt  »Razvoj pasivne  stanovanjske  hiše«  je  predstavljal  posebej naročen razvojni projekt podjetja Marles hiše Maribor z  namenom razviti energijsko  učinkovito enodružinsko hišo,  ki bo vsebovala vse možne atribute sodobne stanovanjske  gradnje  (čim manjšo energijsko porabo, dobro naravno osvetljenost  in predvsem  odlično bivalno ugodje).  V  projekt, ki je v  bistvu predstavljal  aplikativno strokovno nadgradnjo študijskega  procesa v okviru obveznih in izbirnih predmetov s področja lesene gradnje, smo   zato zavestno vključili le posebej izbrane študente arhitekture  in  gradbeništva ter  jim prepustili  svobodo arhitekturne   zasnove, seveda z  natančno podanimi pogoji naročnika glede potrebnih tlorisnih   površin. Poseben izziv  je  predstavljala   potreba po  vgradnji   kar  največjega   možnega deleža zasteklitev  na južni fasadi  objekta in  predvsem  reševanje vseh posledično nastajajočih  konstrukcijskih  detajov,  ki  so neizbežni pri snovanju leseno-steklenih  objektov razgibane oblike.

Nekaj utrinkov iz dvorane A kupola  s sejma DOM 2012 (razstavni prostori članov sekcije SPLMS)

jelovica_1RIKOSSKAGERk

LUMARMARLESRIMA k

RIHTERm SSsekcija ssSEKCIJASS
GZS ZLPI